تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال 76 آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث سال 95

سوال 76 آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث سال 95

 سوال هفتاد و ششم آزمون کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث سال 95 

* این سوال مربوط به مبحث تفسیر است:

در آیه ی «وتری الأرض هامدة» (حج/5)، هامدة به چه معناست؟

1- بارزة

2- ساکنة

3- ممهدة

4- لا نبات فیها

پاسخ به سوال در ادامه ی مطلب


«وترى الارض هامده فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهیج»

راغب مى گوید: وقتى گفته مى شود (همدت النار) معنایش این است كه آتش خاموش شد و از همین باب است (ارض هامده) یعنى بدون گیاه و نیز (نبات هامد) یعنى گیاه خشک. در كلام خداى تعالى هم آمده كه مى فرماید: (و ترى الارض هامده) و قریب به همین معنا است كلام كسى كه آن را به (ارض هالكه - زمین هلاك كننده) معنا كرده است.

راغب مى گوید: (هز) به معناى تحریك به حركت شدید است. وقتى گفته مى شود: (هززت الرمح) معنایش این است كه من نیزه را به شدت تكان دادم، و نیز (اهتز النبات) به معناى این است كه گیاه از شدت سرسبزى تكان بخورد.

باز راغب درباره كلمه (ربت ) گفته : (ربا) به معناى زیاد شد و بلند شد مى باشد، همچنانكه در قرآن فرموده : (فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت و ربت ) یعنى وقتى آب را بر آن نازل مى كنیم، تكان مى خورد و بلند مى شود این بود كلام راغب البته با تلخیص.

(وانبتت من كل زوج بهیج) - یعنى زمین بعد از آنكه ما بر آن آب نازل كردیم از هر صنف از اصناف گیاهان داراى بهجت - یعنى خوش رنگ، و داراى برگ و گل خندان - برویانید. ممكن هم هست منظور از (زوج) معناى مقابل فرد باشد، براى اینكه در جاهاى دیگر كلام خداى تعالى این معنا ثابت شده، كه گیاهان نیز ازدواج دارند، همچنانكه براى آنها حیات و زندگى اثبات شده و علوم تجربى امروز نیز با آن موافق است.

و حاصل معنا این است كه: زمین در رویاندن گیاهان و رشد دادن آنها، اثرى دارد نظیر اثر رحم در رویاندن فرزند كه آن را از خاك گرفته به صورت نطفه، و سپس علقه، آنگاه مضغه، آنگاه انسانى زنده در مى آورد.
موضوع: تفسیر قرآن مجید، برچسب ها: کارشناسی ارشد، دانلود، نمونه سوالات، تفسیر، علامه طباطبایی، سوره حج، دکتر مهدی مصطفوی،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 15 شهریور 1395 ] [ 06:58 ق.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]