تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - نام قراء سبعه و شرح حال مختصری از آنان

نام قراء سبعه و شرح حال مختصری از آنان

نام قراء سبعه و شرح حال مختصری از آنان

ابن مجاهد از میان كلیه قرائات، 7 قرائت را برگزید كه هركدام دو راوی دارند:

1. ابن عامر: عبدالله بن عامر یحصبی (متوفای 118) قاری شام، دو راوی اوهشام بن عمار (245 ـ 153) و ابن ذكوان (242 ـ 173) هستند كه هرگز ابن عامر رادرك نكرده اند.

2. ابن كثیر: عبدالله بن كثیر دارمی (متوفای120) قاری مكه، دو راوی او بزی (250 ـ 170) و قنبل (295 ـ 191) هستند كه هرگز او را درك نكرده اند.


3. عاصم: عاصم بن ابی النجود اسدی (متوفای128) قاری كوفه، دو راوی اوحفص بن سلیمان ـ پسر خوانده او ـ (180 ـ 90) و شعبه ابوبكربن عیاش (193 ـ 95)هستند حفص قرائت عاصم را دقیق تر و مضبوط تر می دانست و قرائت عاصم به وسیله ی او منتشر شده و تا امروز متداول است و همین قرائتی است كه امروزه دراكثر كشورهای اسلامی رایج است.

4. ابو عمرو: زبان ابوعمرو بن علا مازنی، (متوفای 154) قاری بصره، دو راوی او دوری حفص بن عمر (متوفای246) و سوسی صالح بن زیاد (متوفای 261) هستند كه او را درك نكرده اند و به واسطه یزیدی قرائت را از او گرفته اند.

5. حمزه: حمزه بن حبیب زیات (متوفای 156) قاری كوفه، دو راوی اوخلف بن هشام (229 ـ 150) و خلا دبن خالد (متوفای 220) كه قرائت را با واسطه ازاو گرفته اند.

6. نافع: نافع بن عبدالرحمان اللیثی (متوفای 169) قاری مدینه، دو راوی اوعیسی بن مینا (220 ـ 120) معروف به قالون ـ پسرخوانده نافع ـ و ورش، عثمان بن سعید (197 ـ 110) هستند و این قرائت همان است كه در برخی ازكشورهای مغرب عربی امروزه رایج است.

7. كسائی: علی بن حمزه (متوفای 189) قاری كوفه، دو راوی اولیث بن خالد (متوفای 240) و دوری، حفص بن عمر ـ كه راوی ابوعمرو هم بود (متوفای 246) هستند.
موضوع: علوم قرآنی، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، تاریخ قرآن، قرا سبعه، نمونه سوالات، دکتر مهدی مصطفوی، قراء سبعه،
ادامه مطلب
[ یکشنبه 14 شهریور 1395 ] [ 10:11 ق.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]