تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال دوازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

سوال دوازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

سوال دوازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

If you show trust to somebody that trust will be ------- by him/her

recopricated

stipulated

streched

manifested

پاسخ این سؤال را در ادامه ی مطلب مشاهده کنید

ترجمه ی متن سوال

اگر به کسی اعتماد کنید آن فرد نیز متقابلا به شما اعتماد خواهد کرد


ترجمه ی گزینه ها به ترتیب

معامله به مثل کردن،متقابلا عمل کردن، برابر کنش کردن، بازکنش کردن، مبادله کردن، دو سویه بودن یا کردن

(در قرارداد یا توافق نامه و غیره) قید کردن، تصریح کردن یا شدن، الزام آور کردن

(دست یا پا یا بدن یا شاخه و غیره را) دراز کردن، (خود را) کشیده کردن

آشکار کردن یا شدن، (از خود) نشان دادن
موضوع: آموزش زبان انگلیسی تخصصی الهیات، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، زبان انگلیسی، دانلود، دکتر مصطفوی، سید مهدی مصطفوی، نمونه سوالات، الهیات،
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 11 شهریور 1395 ] [ 07:11 ق.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]