تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال یازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

سوال یازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

سوال یازدهم زبان انگلیسی آزمون دکترای الهیات سال 91+پاسخ

The clouds ------ as quickly as they gathered

unfolded

dispersed

withdrew

relinquished

پاسخ سوال در ادامه ی مطلب


ترجمه ی سؤال : 

ابرها با همان سرعتی که جمع شده بودند ، پراکنده شدند

ترجمه ی گزینه ها :

هویدا کردن، برملا کردن

(از هم باز و پراکنده شدن یا کردن) پاشاندن، پراکندن، فراپاش کردن، پاشیدن، پخش کردن

پس گرفتن، صرفنظر کردن / (از حساب بانکی و غیره) برداشتن، گرفتن، برداشت کردن / درآوردن، بیرون آوردن، بیرون کشیدن

دست کشیدن (از)، رهاکردن، ول کردن، ترک کردن، صرف نظرکردن / تسلیم کردن، چشم پوشیدن، واگذار کردن
موضوع: آموزش زبان انگلیسی تخصصی الهیات، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، زبان انگلیسی، دانلود، دکتر مصطفوی، سید مهدی مصطفوی، نمونه سوالات، الهیات،
ادامه مطلب
[ پنجشنبه 11 شهریور 1395 ] [ 07:03 ق.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]