تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال بیستم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال بیستم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال بیستم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

20 - کدام دسته از حروف، صرفاً به افعال اختصاص دارند؟

الف - حروف ندا

ب - حروف قسم

ج - حروف تفسیر 

د - حروف تحضیض

اختصاص به فعل

"ادات تحضیض" اختصاص به فعل دارند (در مواردی به جهت ضرورت شعری بعد از ادات تحضیض جمله اسمیه واقع می‌شود.) اگر چه در مواردی فعل، مقدّر و یا منفصل از آن ذکر می‌شود. این فعل به سه اعتبار اقسام متعددی دارد:

← به اعتبار نوع فعل

۱. فعل مضارع

از آن‌جا که تحقق معنای تحضیض (ترغیب قوی و شدید) در زمان مستقبل (آینده) امکان پذیر است ازاین‌رو ضروری است که فعل واقع بعد از ادات تحضیض، فعل مضارع با زمان مستقبل باشد؛ مانند: "هلّا تحمی الضعیف".

۲. فعل ماضی

همانطور که بیان شد تحضیض در زمان گذشته که سپری شده محقق نمی‌شود اما فراوان دیده می‌شود که ادات مذکور بر فعل ماضی داخل شده و بر توبیخ و سرزنش مخاطب در ترک عملی در گذشته با وجود امکان انجام آن در آینده، دلالت دارد، از این رو مفهوم تحضیض و ترغیب بر انجام عملی مانند آنچه ترک شده را می‌رساند؛ مانند: «هلّا اکرمتَ زیداً»؛ در این مثال با فرض حیات زید و امکان اکرام او در آینده، مخاطب بر ترک اکرام زید در گذشته، توبیخ (سرزنش) و بر اکرام او در آینده تحضیض و ترغیب شده است.

← به اعتبار اتصال فعل

۱. فعل متصل؛ مانند: «هلّا تضرب زیداً».

۲. فعل منفصل؛ مانند: «هلّا زیداً تضرب»؛ در این مثال "زیداً" مفعول‌به و میان فعل (تضرب) و حرف تحضیض (هلّا) فاصله شده است.

← به اعتبار ذکر یا حذف آن فعل

۱. فعل مذکور؛ مانند: «هلّا تُکرم زیداً».

۲. فعل مقدّر؛ مانند: «هلّا زیداً تُکرِمُهُ»؛ در این مثال "زیداً" منصوب بنابر مفعول‌به برای عامل مقدّر (تکرم) بوده و تقدیر عبارت "هلّا تکرم زیداً، تکرمه" بوده است فعل اول حذف شده و فعل دوم دلالت بر آن کرده و آن را تفسیر می‌کند.
موضوع: آموزش عربی، آموزش بلاغت عربی، صرف، برچسب ها: حروف تحضیض، حروف، تحضیض، زبان عربی، علوم قرآن و حدیث، نمونه سوالات، آزمون دکترا،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 8 شهریور 1395 ] [ 01:13 ب.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]