تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - سوال هجدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال هجدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

سوال هجدهم زبان عربی آزمون دکترای الهیات سال 95+پاسخ

جمع سالم کدام عبارت صحیح است؟

الف - صوت ==> أصوات

ب - أخت ==> أخوات

ج - هادٍ ==> هادین 

د - مسکین ==> مساکین

 اسماء زیر چگونه جمع مذكر سالم بسته می شوند: هادی: هادونَ - هادینَ / وُضّاء: وُضّاوون مردان زیبا قاضی : قاضونَ- قاضینَ / رضا: رضونَ- رضینَ /  لبنان: لُبنانیّون

پاسخ صحیح گزینه ی 3 است
موضوع: آموزش بلاغت عربی، آموزش عربی، صرف، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، زبان عربی، نمونه سوالات، آزمون دکترا، آزمون دکتری، الهیات،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 8 شهریور 1395 ] [ 12:00 ب.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]