تبلیغات
دکتر سید مهدی مصطفوی - ترجمه متن اول زبان انگلیسی تخصصی آزمون دکترای الهیات 95

ترجمه متن اول زبان انگلیسی تخصصی آزمون دکترای الهیات 95

ترجمه متن ابتدایی زبان انگلیسی تخصصی آزمون دکترای الهیات 95

توضیح ابتدایی

در این آزمون پنچ متن تخصصی نسبتاً دشوار آورده شد که هر یک با یکی از گرایش های رشته ی الهیات در ارتباط بودند، متن ابتدایی مربوط به گرایش فقه و مبانی حقوق بود که درباره ی سطح دشواری متن آن در بالا بحث کردیم. نکته ی مثبتی که در این سوالات و متون دیده می شود این است که به هر پنج گرایش بها داده شده است و تمامی آنها را در سوالات لحاظ کرده اند و نکته ی منفی این است که به طور مثال فردی که گرایش علوم قرآن و حدیث را برگزیده لزومی ندارد که توانایی اش را در ترجمه و درک متون تخصصی ادیان و معارف بسنجیم. بهتر بود که برای هر گرایش سوالات تخصصی مربوط به خودشان طرح می شد البته پرواضح است که این مصداق اصطلاحی در زبان انگلیسی است

(wishful thinking)

یعنی تنها این را می توان آرزو کرد و بعید است که محقق شود.

درهرحال، در این وبلاگ سعی خواهیم کرد تا حدامکان متون را ترجمه کرده و به لغات تخصصی ذکر شده اشاره کنیم و آنها را تحلیل نماییم.

در ادامه مطلب متن تخصصی اول آزمون دکترای الهیات 95 آورده شده  و به ترجمه و توضیح آن پرداخته ایم.هرچند کلمات استفاده شده در آن آنچنان دشوار نیستند اما برای درک مفهوم و معنای متن نیاز است اطلاعات پیشین از فقه داشته باشیم که برای دانشجویانی که گرایش شان فقه نیست دشوار به نظر می رسد؛ علی ای حال فعلا راه گریزی نیست و باید با واقعیت ها روبرو شد.

In older theological language the word Fikh did not have this comprehensive meaning; It was rather used in opposition to “ilm” while the latter denotes beside the kuran and its interpretation, the accurate knowledge of the legal decisions handed down from the prophet and his Companions al- riwayat wa ‘l- ilm, as synonyms), the term Fikh is applied to the independent exercise of the intelligence, the decision of legal points by one’s own judgment in the absence or ignorance of a The result of such independent consideration is ra’y, with which it is also sometimes used synonymously. In this sense ‘ilm and Fikh are regarded as distinct qualities of the theologian

 In the investigation of the illat al-shar’; the motive of law (ratio legis), and the resulting reduction of doubtful cases to a rational point of View, we find this principle given systematic validity as the sale which is the exchange of ownership

 When Islamic legal science came into being towards the end of the first century of Islam (early century A.D.), the door of Islamic civilization had been opened wide to these potential transmitters.That the early jurists of Islam should- consciously have adopted any principle of foreign law is out of the question. The subject remains, in the words of Goldziher, “one of the most attractive problems of this branch of Islamic studies


در زبان الهیاتی قدیمی تر این کلمه، این معنای جامع را ندارد. بیشتر در مقابل علم استفاده می شد در حالی که بعدها معنا شد در کنار قرآن و تفسیرش دقیقا علم تصمیمات حقوقی به ترتیب رسیده از پیامبر و صحابه اش الروایه، العلم، به عنوان مترادف) واژه ی فقه به کار رفت، کاربردی مستقلّ از علم، در تصمیمات حقوقی به وسیله  تصمیمات یک شخص در نبود یا عدم اطلاع بر تصمیم سنّتی نسبت به مورد سوال....توجه توجه : منبع متون تخصصی زبان انگلیسی در آزمون دکترای الهیات سال 95، کتاب Encyclopaedia of Islam, Second Edition : Brill بود است و معمولا کسانی که این گونه متون را درک می کنند از هر جای دیگری که سوال بیاید برای پاسخ به آنها مشکلی نخواهند داشت.
موضوع: آموزش زبان انگلیسی تخصصی الهیات، برچسب ها: علوم قرآن و حدیث، زبان انگلیسی، تخصصی، زبان انگلیسی تخصصی، منابع، آزمون دکترا، Encyclopaedia of Islam،
ادامه مطلب
[ دوشنبه 8 شهریور 1395 ] [ 08:49 ق.ظ ] [ سید مهدی مصطفوی ]